පොඩ්ඩන්ට අවුරුදු…..

  පසුගිය සෙනසුරාදා, ඒ කියන්නේ අප්‍රේල්  22 වෙනිදා අපේ IMCD පවුලේ සාමාජිකයන් සියලුමදෙනට බොහොම විශේෂ දිනයක් වුනා. ඒ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි. අපි හැමෝම හරිම අසාවෙන්, උද්‍යෝගයෙන් මග බලාගෙන [...]

සිනහවෙන් පිරුණු නත්තලක්

“අපි ඔවුන්ට සිනහවක්ගෙන දෙමු” යන්න තේමාව කරගත් IMCD ,AMUZED අපිට 2016 දෙසැම්බර් 17 විශේෂ දවසකට  ඉර පායලා තිබුනා. හැඳල , වත්තල ප්‍රීතිපුර නිවහනට නත්තල් අරන් එන්න අපි පොරොන්දු වෙලා [...]

නත්තලට සැබෑ අරුතක්…

IMCD අපි ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ,“සමාජය” ජීවත් වීමට වඩාත් යහපත් තැනක් කිරීමට ගොඩ නැගුන  රාජ්‍ය නොවන තරුණ සංවිධානයකි. වර්ශ 2012 මාර්තු මස 17 වැනි දින ආරම්භ කෙරුන මෙය [...]