පොඩ්ඩන්ට අවුරුදු…..

  පසුගිය සෙනසුරාදා, ඒ කියන්නේ අප්‍රේල්  22 වෙනිදා අපේ IMCD පවුලේ සාමාජිකයන් සියලුමදෙනට බොහොම විශේෂ දිනයක් වුනා. ඒ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි. අපි හැමෝම හරිම අසාවෙන්, උද්‍යෝගයෙන් මග බලාගෙන [...]